TIT Tidlig sproglig indsats
for tosprogede småbørn

Dansk

Sprogvurderinger af tosprogede småbørn

Du er her

I Holstebro Kommune er det besluttet, at alle børn, der vokser op med to eller flere sprog skal sprogvurderes. Barnet sprogvurderes, når det er omkring tre år gammel og igen inden det skal starte i skole. Efter behov, sprogvurderes barnet også i firemåneders alderen. Hvis jeres barn går i vuggestue eller børnehave, vil sprogvejlederen foretage sprogvurderingen der. Hvis barnet ikke går i daginstitution, vil I blive kontaktet af sprogvejlederne, som vil komme på besøg hjemme hos jer og sprogvurdere barnet.
Sprogvurderingerne foregår som en leg og samtale mellem jeres barn og sprogvejlederen. Der bruges et materiale der hedder ”Rambøll sprog”. I forbindelse med sprogvurderingen, vil I blive bedt om at udfylde et skema omkring jeres barns sproglige udvikling i hjemmet. Målet med sprogvurderingen er, at undersøge hvor langt jeres barn er i sin dansksproglige udvikling, og dermed finde ud af, hvordan vi i samarbejde kan støtte barnet i dets videre sprogtilegnelse.

Efter sprogvurderingen vil I blive inviteret til et overleveringsmøde i vuggestuen eller i børnehaven. Ved treårsvurderingen, vil mødet foregå i vuggestuen. Udover sprogvejlederen og personale fra vuggestuen, vil der også være personale fra jeres barns kommende børnehave tilstede. I nogle tilfælde vil jeres sundhedsplejerske deltage i mødet. På overleveringsmødet vil vi tale om jeres barns sproglige udvikling. Sprogvejlederen vil fortælle om resultatet af sprogvurderingen, personalet i vuggestuen vil fortælle om, hvordan barnet bruger sproget i vuggestuen og gennemgå *”Alle med” skema. I forældre vil fortælle, hvordan det går med at tale modersmål og dansk derhjemme. Det er alt sammen vigtig viden, at overlevere til personalet i børnehaven, så de har mulighed for at støtte jeres barns sproglige udvikling bedst muligt. På mødet tales også om jeres barns trivsel og generelle udvikling. I vil også have mulighed for at stille spørgsmål til personalet i børnehaven, og fortælle dem om jeres barn og eventuelle særlig hensyn, der skal tages.

Mødet ved sprogvurdering inden skolestart foregår på samme måde. Det holdes i børnehaven og udover jer forældre og personale fra børnehave og sprogvejlederen, deltager personale fra skole og skolefritidshjem.
*”Alle Med” er et observationsskema, der udfyldes årligt i samarbejde mellem forældre og personale i daginstitution. Det viser barnets udvikling på forskellige områder og udfyldes første gang på et hjemmebesøg, tre måneder efter barnets start i dagpleje eller vuggestue."Alle med" skema benyttes i daginstitutioner i "trekantsområdet"

Ifølge dagtilbudsloven skal der foretages sprogvurdering af alle børn ved treårsalderen, såfremt der på baggrund af en faglig vurdering findes at være sproglige, adfærdsmæssige, eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Forældre har pligt til at lade deres børn deltage i sprogvurderingen samt de sprogunderstøttende aktiviteter, der vurderes at være behov for på baggrund af sprogvurderingen. Forældre har ret til at blive inddraget i processen og har ret til at få vejledning i, hvordan de i hjemmet selv kan understøtte deres barns sproglige udvikling.