TIT Tidlig sproglig indsats
for tosprogede småbørn

Dansk

Min bog om sprog

Du er her

For at støtte jeres børns sproglige udvikling bedst muligt, er det vigtigt at opbygge et godt samarbejde mellem jer forældre og personalet i jeres barns dagtilbud. I har brug for at vide, hvordan jeres barn bruger sproget i vuggestuen eller børnehaven, og personalet skal vide, hvordan jeres barns sproglige udvikling er på modersmålet derhjemme.

I Holstebro Kommune har vi lavet ”Min bog om sprog”, til forældre til børn med flere sprog. Bogen udleveres af sundhedsplejersken til familier, der bor i ”Trekantsområdet”. Bogen skal fungere som en slags dagbog over barnets sproglige udvikling, og skal bruges i samarbejdet mellem jer forældre og personalet i dagtilbuddene. Bogen vil indeholde oplysninger om barnets sproglige udvikling fra det bliver født og til det begynder i skole. Dermed indeholder ”Min bog om sprog” viden, som er vigtig, når jeres barn skal flytte fra vuggestue til børnehave og senere fra børnehave til skole.

I vil få udleveret ”Min bog om sprog” af sundhedsplejersken, når jeres barn er ca. 6 måneder. I løbet af barnets første seks år vil I få udleveret information omkring børns sproglige udvikling samt inspiration til sprogstøttende lege og aktiviteter.

Bogen er ikke færdigudviklet endnu, men vil senere kunne ses her på siden