TIT Tidlig sproglig indsats
for tosprogede småbørn

Dansk

Læs med dit barn

Du er her

Ved at læse med jeres barn hver dag, f.eks. inden sengetid, giver I jeres barn gode muligheder for at lære mange nye ord, hvad enten I læser på dansk eller modersmål. I bøger møder vi ofte ord og begreber, som vi ikke bruger så tit i hverdagen, men som børnene alligevel skal lære betydningen af. Gennem læsning får børnene også meget viden om forskellige ting, som de måske ikke kender fra deres dagligdag.

Tidligere havde man en forventning om, at børnene skulle være stille og passive, når man læste for dem. I dag ved vi, at det har en positiv effekt på børnenes udvikling af sprog, hvis de inddrages aktivt i læsningen. Undersøgelser viser, at ved dialogisk læsning, hvor de voksne stiller spørgsmål og motiverer børnene til samtale under læsningen, øges børnenes ordforråd og deres sprogforståelse. Børnene får fokus på sprogets lyde og opbygning, og bliver bedre til at danne sætninger og kommunikere. Ved at læse med jeres børn, kan I dermed give dem det sproglige fundament, der er nødvendigt for deres senere uddannelse. Det kræver ikke meget, at læse dialogisk med sine børn. Det vigtigste er, at I som forældre har tid og ro til at læse og gerne gør det hver dag. Gør det til en hyggelig stund, hvor tv og telefon er slukket, så I ikke bliver forstyrret.

Herunder finder I vejledning i at læse dialogisk for børn på forskellige alderstrin. I kan også se lister over gode bøger til dialogisk læsning, samt bogfoldere, hvori der er ideer til læsning af specifikke bøger. Bøgerne kan lånes på Holstebro Kommunes bibliotek og i Bogormen i nogle daginstitutioner. Hvis I ikke kan læse dansk, er det muligt at låne bøger på mange andre sprog. Spørg på biblioteket, de hjælper gerne. Hvis I har vanskeligt ved at læse, kan I stadig låne bøger og tale med jeres barn om billederne.I kan også lytte til E-bøger sammen, hvor historierne er indtalt.
Sprogpakken.dk kan I finde mere information om dialogisk læsning og se film, hvor forældre og børn læser sammen.

Se Holstebro Kommunes biblioteks tilbud her.
 

Dialogisk læsning 0-2 år:

 • Vælg en billedbog med lidt tekst, skrevet i korte sætninger. Se forslag til bøger i bogfoldere herunder eller spørg på biblioteket.
 • Vis bogen for dit barn. Snak om billedet på forsiden.
 • Læs bogen tydeligt og peg på billederne.
 • Bed dit barn gentage de ord, som er nye eller svære.
 • Stil spørgsmål, f.eks. ”Hvad er det?”. Barnet siger ”Vov”., og du siger:”Ja, det er en hund. Den siger vov”.
 • Få dit barn til at pege på billederne. Spørg: ”Hvor er solen”?
 • Husk at give dit barn ros og opmuntring, f.eks. ”Ja, der er solen. Du var dygtig til at finde den, kan du også finde hunden”?
 • Knyt bogens historie og billeder til ting, dit barn selv har oplevet, f.eks. ”Vi mødte en hund i morges, kan du huske det? Sagde den også vov”?
 • Læs den samme bog flere gange i løbet af en uge, gerne hver dag.

Se bogfoldere

Dialogisk læsning 3-4 år:

 • Vælg en bog, der passer til barnets alder (se bogliste herunder eller spørg på biblioteket).
 • Kig på bogens forside og fortæl, hvem der har skrevet og tegnet bogen. Spørg barnet, hvad det tror, bogen handler om.
 • Læs bogen. Når dit barn stiller spørgsmål, stopper du op og svarer.
 • Når I har læst bogen, bladrer I tilbage og du stiller korte og konkrete spørgsmål til tekst og billeder. Brug gerne hv-spørgsmål, f.eks. ”Hvad var det der skete i bussen”? ”Hvor kørte bussen hen”? ”Hvem var med i bussen”? Tal også om billederne.
 • Ret ikke dit barn, hvis det siger noget forkert. Gentag det korrekt og langsomt, så barnet hører lydene. Forklar ordets betydning.
 • Tal om de ord, der er nye for dit barn. Brug dem i forskellige sammenhænge. Børn skal høre et nyt ord mange gange, før det husker det.
 • Læs bogen flere gange på en uge. Når barnet kender den, kan det ”læse” bogen for jer, ved at fortælle ud fra billederne.
 • Tal med dit barn om historien. Hvad kunne det lide eller ikke lide? Er det en sjov historie, lidt uhyggelig eller måske kedelig? Måske har dit barn selv oplevet noget af det historien handler om? Måske synes dit barn, at personerne i bogen gør noget dumt eller forkert, og I kan tale om, hvad dit barn ville have gjort i samme situation.

Se bogfoldere

Dialogisk læsning 5-6 år:

 • Følg vejledningen til dialogisk læsning for 3-4 år.
 • Når I taler om historiens handling, kan I stille åbne spørgsmål, der får barnet til at tænke mere abstrakt og udover historien, f.eks. ”Hvad tror du drengen tænkte, inden han sagde de grimme ting til sin ven”? Hvordan tror du, at han havde det indeni”? ”Hvorfor bliver man uvenner?”Hvordan kunne de blive gode venner igen”? ”Kan alle være gode venner med hinanden”? ”Hvad ville du have gjort, hvis du var drengen”?
 • Når I læser, peger du på bogstaverne og ord. Det får dit barn til at blive opmærksom på skriftsproget. Tal om bogstaverne, hvordan ser de ud og hvordan lyder de? Måske lyder de anderledes på jeres modersmål? Hjælp barnet med at finde bogstaver fra dets eget navn. Tal om, hvordan ordene ser ud, f.eks. ”Hold da op, det er et langt ord, der er mange bogstaver, skal vi tælle dem? Kan du vise mig et kort ord, hvor der ikke er mange bogstaver i”? Peg på ordene mens du læser. På den måde viser du dit barn læseretningen.
 • Hvis I bruger et andet skriftsprog i hjemmet, kan I vise barnet dette og tale om ligheder og forskelle mellem dansk og jeres eget sprog. Lær jeres barn at skrive sit navn med begge skriftsprog.

Se bogfoldere

Læsning i dagtilbud:

I Holstebro Kommune er der mange vuggestuer og børnehaver, der læser dialogisk med børnene. Børnene er inddelt i små grupper og de læser den samme bog flere gange om ugen. Når de læser, præsenterer de voksne børnene for bestemte ord i bogen. De taler sammen om ordene og leger med ting, der indgår i historien. De voksne stiller spørgsmål til bogen, og får børnene til at genfortælle historien samt fortælle om egne, lignende oplevelser. De vuggestuer og børnehaver, hvor der er mange børn med flere sprog, læser med børnene to til tre gange om ugen. I kan låne bøgerne med hjem fra disse vuggestuer og børnehaver. Til hver bog hører der en bogfolder med ideer til læsningen. I kan finde link til bogfolderne herunder.

Bogfoldere 18 mdr    Bogfoldere 2,5 år    Bogfoldere 4 år    Bogfoldere 5 år