TIT Tidlig sproglig indsats
for tosprogede småbørn

Dansk

Inspiration til sproglege og aktiviteter

Du er her

Som forældre er I de vigtigste personer for jeres barns udvikling af sprog. I er børnenes rollemodeller og det er jer, der har den primære kommunikation med børnene. Da jeres børn skal tilegne sig to eller flere sprog, er det vigtigt, at I hjælper dem bedst muligt.

Ved at følge nedenstående links, kan I finde viden om børns sproglige udvikling og inspiration til at støtte jeres barns i dets tilegnelse af modersmål og dansk.

Sprogpakken

Her kan I læse om børns sproglige udvikling og se film om bl.a. dialogisk læsning. Siden kan ses på flere sprog.

Se sprogpakken her

Minisprogpakken

I Holstebro Kommune har vi lavet en Minisprogpakke, der er et insprirationsmateriale til arbejdet med de yngste børns sproglige udvikling. Minisprogpakken indeholder information om sprog opdelt efter børnenes alderstrin. Herudover er der gode ideer til lege og aktiviteter, der støtter børnenes udvikling af sprog, samt materialer der kan printes ud, bl.a. billedlotteri. Minisprogpakken er udarbejdet til dagplejere og vuggestuer, men I  forældre kan finde mange ideer til aktiviteter, som I kan lave med jeres børn derhjemme.

Børnesange

Jeres barn lærer mange danske sange i vuggestuen og børnehaven. Ved at synge de samme sange mange gange, lærer børnene nye ord og de hører sprogets lyde. Børnene synger også sangene derhjemme og da mange forældre har fortalt, at de ikke kender sangene, har vi optaget nogle af dem til jer.
I kan se og høre sangene her:

Spil til PC, tablets og smartphones
Mange børn vil gerne spille computerspil eller spil på smartphones og tablets. Det er vigtigt, at I som forældre er opmærksomme på, hvorvidt spillene er egnede til jeres barns alder. Der findes mange gode spil, hvor børnene kan lære sprog, samtidig med at de har det sjovt. Følgende hjemmesider er opdaterede med anmaldelser af Apps.

http://godeappstilbørn.dk/

http://mors-apps.com/

http://børneapps.dk/

http://www.appsportal.dk/apps-til-born.html

http://skoleapps.com/category/for-de-mindste

http://www.dr.dk/levnu/boern/de-20-bedste-ipad-laerings-apps-til-dit-barn