TIT Tidlig sproglig indsats
for tosprogede småbørn

Dansk

Information om dagpleje og dagtilbud

Du er her

Ved at lade jeres barn gå i dagpleje eller daginstitution giver I barnet mulighed for, at tilegne sig det danske sprog fra en tidlig alder. I samværet med de andre børn og voksne, udvikler jeres barn sig både sprogligt og socialt. Barnet deltager i leg, samtale og sprogunderstøttende aktiviteter sammen med jævnaldrene kammerater, og lærer derved at kommunikere på dansk.

Jeres barn skal skrives op til daginstitution eller dagpleje. Dette foregår ved, at I kontakter Holstebro Kommunes pladsanvisning, senest tre måneder før I har brug for pasning. I kan også skrive jeres barn op til dagpleje eller daginstitution elektronisk på Holstebro Kommunes hjemmeside. Jeres sundhedsplejerske kan hjælpe med dette.

Vuggestue/ dagpleje

Børn under tre år kan starte i dagpleje eller vuggestue. En dagplejer er en person, der er ansat af Holstebro Kommune til at passe børn i sit eget hjem. Der vil være op til fem børn i alderen nul til tre år. Holstebro Kommune fører tilsyn med dagplejerne.

I en vuggestue er børnene normalt fordelt i grupper af ca. tolv børn i alderen nul til tre år, med tre personaler. De fleste personaler har en pædagogisk uddannelse. Nogle vuggestuer er en del af et dagtilbud, hvor der også er børnehave.

I vuggestuen og hos dagplejen, oplever børnene en tryg hverdag, præget af mange rutiner. De leger, spiser, sover og deltager i forskellige planlagte aktiviteter.

 

Børnehave

Når jeres barn er ca. tre år, kan det starte i børnehave. I en børnehave er børnene typisk inddelt i grupper af 20 børn med tre personaler. De fleste personaler har en pædagogisk uddannelse. I børnehaven foregår der mange lege og aktiviteter, der understøtter børnenes udvikling og læring. I dagplejen, vuggestuen og børnehaven arbejdes der ud fra pædagogiske læreplaner, der sikrer børnenes udviklingsmuligheder på forskellige områder: Natur, bevægelse, sproglige, kulturelle, personlige og sociale kompetencer.

Skole/SFH

Jeres barn kan starte i skole det år, hvor det fylder seks år. Hvilken skole jeres barn skal på, afhænger af hvor I bor. I vil modtage et brev fra skolen, hvori det beskrives, hvordan I indskriver jeres barn i skolen, og hvad I skal gøre, hvis I eventuelt ønsker ,at jeres barn skal gå på en anden skole.

Skolen starter i august måned, men børnene starter i maj måned i førskolegruppe i Skolefritidshjemmet. I førskolegrupperne lærer børnene hinanden og personalet at kende og bliver tryg ved skiftet fra børnehaven til skolefritidshjemmet. Når skolen starter, kan børnene gå i skolefritidshjem om morgenen og om eftermiddagen.

Informationsmøder

Forældre, der bor i ”Trekantsområdet” i Holstebro, kan inden deres barn starter i vuggestue, dagpleje, børnehave eller skole deltage i et informationsmøde i Trivselshuset. Her vil pædagoger og lærere fortælle om dagligdagen i institutioner og skole, og I kan få svar på mange spørgsmål. I vil blive inviteret til møderne og kan se datoer for informationsmøder på facebook

Overleveringsmøder

Når jeres barn skal skifte fra vuggestue/dagpleje til børnehave eller fra børnehave til skole og skolefritidshjem, vil det nye være spændende, men også udfordrende. Barnet og I forældre skal lære nye børn og voksne at kende, og mange ting foregår på en anden måde, end I er vant til. Derfor er det en god ide, at tage på besøg i børnehaven eller skole og SFH, inden barnet skal starte, så I kan se institutionen og hilse på personalet.

Vi ved, at det har stor betydning for børns læring og trivsel, at forældre og personale har et godt samarbejde ved skift fra en institution til en anden. Det er vigtigt, at personalet i den nye institution har viden og kendskab til børnene inden de starter, så de kan støtte børnenes udvikling bedst muligt. Derfor har vi i Holstebro Kommune valgt at, vi i ”Trekantsområdet” vil afholde overleveringsmøder hver gang et tosproget barn skifter fra vuggestue/dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole/SFH. Overleveringsmødet foregår i jeres barns institution. I mødet deltager personale fra barnets nuværende og kommende institution, sprogvejleder og jer forældre. På mødet fortæller I og personalet fra jeres institution, hvordan jeres barn trives og hvor langt det er nået i sin sproglige udvikling, på dansk og på modersmål. I har også mulighed for at stille spørgsmål til personalet fra barnets kommende institution.